AJANKOHTAISTA

BOCCIA PITÄÄ KESÄTAUKOA ELOKUULLE SAAKKA. Alkamisesta ilmoitetaan vakioryhmälle ja näillä kotisivuilla!

****************************

Espoon kaupungin ulkoliikunta jatkuu kesällä 31.5.-21.8. välisen ajan Hiirisuon asukaspuistossa tiistaisin klo 10.30-11.15 Hiirisuon asukaspuistossa. 

****************************

Valtakunnallinen vanhusneuvolajärjestelmä

Toukokuussa on julkaistu kansalaisaloite, joka tähtää valtakunnallisen vanhusneuvolajärjestelmän perustamiseen. Aloite tarvitsee eduskunnan käsittelyyn mennäkseen allekirjoituksia 50 000 kpl ja keräysaikaa on 5.11.2022 asti.

Tavoitteena on lisätä ikääntyvän väestön toiminnallisuutta ja hyvinvointia sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia palveluihin luomalla selkeä, yhden luukun periaatteella, kokonaisvaltaisesti toimiva neuvonnan, arvioinnin ja ohjauksen vanhusneuvolapalvelu.

EKL:n hallitus (2.6.2022) antoi tukensa tehdylle kansalaisaloitteelle ja kehottaa jäseniään allekirjoittamaan sen.

Tästä linkistä pääset näkemään lisätietoa ja kannattamaan sähköisesti aloitetta.

****************************

Ympäristöministeriön johdolla toteutetaan vuosina 2020–2022 Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma. Ohjelman tavoitteina on mm. parantaa ikääntyneiden asuinoloja, edistää asumisvaihtoehtojen tarjontaa ja tukea sekä ikääntyneiden itsensä että kuntien ennakointia ja varautumista asumisasioissa. Lisäksi ohjelman kautta tuetaan ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittämistä.

Kuusi valtakunnallista järjestöä eli Ikäinstituutti, Miina Sillanpään Säätiö, Muistiliitto, Suomen Asumisen Apu, Suomen muistiasiantuntijat ja Vanhustyön keskusliitto ovat tänä vuonna mukana tässä ympäristöministeriön johtamassa kokonaisuudessa kehittämässä työkaluja sekä levittämässä tietoa 55+ ikäisille asumisen ennakoinnista. Lisätietoa: https://ym.fi/ikaantyneiden-asuminen.

Nopea ja helppo tapa aloittaa oman asumisen ennakointi on yhdeksän kysymyksen Asumisen pikatesti, jonka kautta voi tarkastella, miten oma asuminen toimii nyt ja mihin seikkoihin kannattaa panostaa. Testin voi tehdä täällä: https://www.asumisenapu.fi/saaennakoida/